Finančné poradenstvo

Povolanie, ktoré je v mnohých krajinách vyspelého sveta vnímane pozitívne. Finančný poradca ako profesionál a osobnosť sa môže hrdiť v spoločnosti dobrému menu a postaveniu. Na rozdiel od vyspelých štátov slovenský klient nemá dobré skúsenosti s touto profesiou. K finančným poradcom pristupuje opatrne a nedôverčivo. Profesia finančného poradenstva má zlé meno vďaka sprievodným nedostatkom, ktoré plynuli z nízkej vedomostnej úrovne v počiatočnom období.

Spoločnosť Wealth & Wellness Management, spol. s r.o. kladie dôraz na vysokú vedomostnú a odbornú úroveň svojich podriadených sprostredkovateľov a snaží sa svojim klientom dať kvalitu v poskytovaných službách.

Cieľom spoločnosti Wealth & Wellness Management, spol. s r.o. je vytvoriť právne čisté a korektné prostredie pre finančných poradcov, v ktorom nájdu podporu pre svoj odborný rast a bezpečné zázemie pre svoju prácu a svojich klientov. Spoločnosť Wealth & Wellness Management, spol. s r.o. svojim postojom k finančným poradcom a ich klientom prináša nový progresívny rozmer do finančného poradenstva.

Aktuality

  • Požiarne riziká z pohľadu poistenia majetku (II.)
  • Odkaz Grécka celému svetu
  • Poistenie zodpovednosti neštátnych zdravotných zariadení

Naše služby

Spoločnosť Wealth & Wellness Management, spol. s r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti finančného sprostredkovania pre fyzické a právnické osoby, ako aj iné právne subjekty. Hlavnou náplňou práce je spolu v súčinnosti s klientom posúdiť možné riziká plynúce zo života rodiny, prípadne z podnikateľských aktivít firiem – spracovanie analýzy, výber partnerov pre poistenie, úvery či sporenia, ktorých produkty spĺňajú požiadavky podľa analýzy potrieb klienta. Každý klient našej spoločnosti má právo na bezplatný servis v prípade správy poistných zmlúv a riešenia poistných udalostí, či konzultácie v oblasti finančných produktov a služieb. Bezplatný servis klientom poskytujú sprostredkovatelia, ktorí dohodli uzatvorenie alebo správu zmlúv. V prípade neplnenia povinnosti z výkonu servisu má klient právo požiadať o nápravu vedenie spoločnosti na mailovej adrese wwm@wwm.sk alebo na adrese spoločnosti.

Naši partneri